Over het Vierwindenhuis

Het Vierwindenhuis, 89 koopwoningen gevestigd op Wittenburg aan het Windroosplein in Amsterdam, bezit vier zogenaamde gemeenschappelijke ruimtes, die door bewoners beheerd worden. Deze ruimtes, in de hoeken van het gebouw, hebben ieder een eigen functie, gekarakteriseerd door één van de vier oerelementen: aarde (Oosthal – geel- wintertuin), vuur (Westhal -rood- café en expositie-ruimte), water (Noordhal -groen- sauna en solarium) en lucht (Zuidhal -blauw- theatertje).

Op deze site kunt U veel meer te weten komen over ons huis, zoals bijvoorbeeld de geschiedenis, de Zuidhalconcerten , informatie over sommige bewoners, exposities in de Westhal etc.